تعرفه آزمون وسایل حفاظت فردی

باسمه تعالی
تعرفه تست تجهیزات حفاظت فردی مصوب هیأت محترم دولت مورخ92/07/10

 

ردیف

نام وسیله

نوع آزمایش

تعداد مورد نیاز

هزینه (ریال)

1

محافظ چشم

نفوذپذیری در مقابل بخارات و گازهای شیمیایی

2

200,000

2

محافظ چشم

نفوذپذیری در مقابل گردوغبار

2

150،000

3

محافظ چشم

مقاومت در برابر ضربه

2

350،000

4

کلاه ایمنی

جذب ضربه و نفوذپذیری

5

350،000

5

کلاه ایمنی

عایق الکتریکی

2

350،000

6

محافظ دستگاه تنفسی

تعیین مقاومت تنفسی دم و بازدم

5

150،000

7

محافظ دستگاه تنفسی

تعیین میزان جذب ذرات

5

300،000

8

محافظ دستگاه تنفسی

دریچه­های دم و بازدم

5

200،000

9

محافظ دستگاه تنفسی

تعیین نشت انواع ماسک های کامل، نیم ماسک، ربع ماسک

3

250،000

10

کفش ایمنی

مقاومت در برابر ضربه پنجه فولادی

3

300،000

11

کفش ایمنی

محافظت در برابر مواد نفتی و روغنی

3

300،000

12

کفش ایمنی

انعطاف­پذیری کفه و رویه

3

300،000

13

کفش ایمنی

تعیین مقاومت الکتریکی

2

350،000

14

کفش ایمنی

مقاومت در برابر سایش زیره

2

300،000

15

کفش ایمنی

مقاومت زیره در برابر نفوذ اجسام تیز و برنده

2

200،000

16

کفش ایمنی

مقاومت در برابر نفوذ آب

2

300،000

17

کفش ایمنی

عایق حرارتی

2

300،000

18

دستکش ایمنی

محافظت در برابر مواد نفتی و روغنی

3

300،000

19

دستکش ایمنی

تعیین مقاومت الکتریکی

2

350،000

20

دستکش ایمنی

مقاومت در برابر سایش

2

200،000

21

کفپوش عایق

تعیین مقاومت الکتریکی

یک قطعه 30×30 سانتی متر

350،000

22

گوشی حفاظتی

تعیین میزان جذب صدا

3

350،000

23

تجهیزات محافظ در برابر سقوط از ارتفاع

مقاومت کششی

1

350،000

24

پارچه لباس کار

مقاومت در برابر سایش

یک قطعه 30×30 سانتی متر

150،000

25

پارچه لباس کار

مقاومت در برابر مواد نفتی و روغنی و مواد شیمیایی

یک قطعه 30×30 سانتی متر

300،000