برگزاری دوره های آموزشی مدعوین واجدین شرایط «کارشناسی فنی مجاز» در زمینه تخصصی «ارزیابی ایمنی برق»

برگزاری دوره های آموزشی مدعوین واجدین شرایط «کارشناسی فنی مجاز» در زمینه تخصصی «ارزیابی ایمنی برق»

فهرست اسامی مدعوین واجدین شرایط شرکت در دوره­ های آموزشی کارشناس فنی مجاز در زمینه تخصصی ارزیابی ایمنی برق بر اساس مدارک اظهار شده که درکمیته تشخیص و تایید صلاحیت بررسی و تایید شدند به شرح زیر برای شرکت در دوره­ های آموزشی که به صورت برخط برگزار می ­شود، اعلام می­ گردد.

لینک دوره:

https://visatra.ir/lms/login/index.php

ورود به لینک فوق و سامانه ویساترا، با «نام کاربری» و «گذرواژه» سامانه جامع روابط کار که در زمان ثبت­ نام فراخوان مشاوران و خدمات­ دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است، میسور می ­باشد.

توجه: کلیه شرکت­کنندگان در دوره­ها موظفند؛ حداکثر تا 3روز پیش از برگزاری دوره، یکبار با نام کاربری و گذرواژه خود در سامانه جامع روابط کار، در سامانه کاردان به نشانی زیر وارد شوند تا امکان ورود آنها به دوره آموزشی از طریق سامانه ویساترا در زمان­ برگزاری دوره­ ها فراهم گردد.

https://kardan.mcls.gov.ir

در صورت عدم امکان اتصال به سامانه ویساترا پس از طی مراحل فوق، می­ توانید برای رفع اشکال احتمالی، با شماره تلفن 32301734-071 تماس بگیرید.

برای آگاهی از فهرست واجدین شرایط و برنامه زمان­بندی برگزاری دوره ­ها (به ترتیب حروف الفبا) به جداول زیر مراجعه نمایید:

 

گروه دوم آموزشی واجدین شرایط کارشناسی فنی مجاز ارزیابی ایمنی برق

مدعوین برای شرکت در دوره دوم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­باشند:

گروه دوم

ردیف

نام خانوادگی - نام

شماره ملی

1

بهدادکیا محمدحسین

1280432772

2

بهمنی مجید

0072499605

3

بهین نژاد سیدمهدی

1289068631

4

بیکی اشکان

0579957314

5

پیروزنیا محمود

0071512871

6

پیک هاتف

0074640070

7

تأیید آوات

2872017550

8

ترابی محمد

1651822603

9

تقوی زاده مسعود

1757620974

10

تقی زاده سیدابراهیم

0828629919

11

توانافر امیر

2300475111

12

توکل نادر

0681788127

13

توکلی علون آبادی رضا

1288160771

14

ثابت نام محمد

2002657912

15

جانی منوچهر

0889650195

16

جاودانه رضا

3860158503

17

جعفری چاشمی محمد

2160971545

18

جعفری روح اله

4679842024

19

جلالی امیر

0063864681

20

جلالی محمد

0942825373

21

جمع اشکذری محسن

5510009391

22

جوادی نوده محمد

1465790731

23

جوانشیرآزاد الهام

0078399572

24

جوذری ابراهیم

3392833134

25

جوهری محسن

1287175287

26

حاج نوروزی مهدی

1219407739

27

حاجی آقاسی سلمان

4324596417

28

حاجی میرزایی سیدعلی

0492674477

29

حسن زاده حامد

6339938434

30

حسنی عبدالرشید

5239630224

31

حسین زاده محمدرضا

0930726847

32

حسین زاده مرزناک رحیم

2064895841

33

حسینایی محمود

0323355587

34

حسینی خانشان میرعلی

2754695400

35

حسینی رسول

1292464984

36

حمزییان ابوالفضل

4569465201

37

خالوندی ایل ذوله روح اله

4011580023

38

خالویی محمد

0921696957

39

خانجانی دامغان علیرضا

0060254335

40

خبازیان اصفهانی حمید

1289341168

برنامه شرکت در دوره آموزشی گروه دوم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می ­باشد:

جلسه شماره

روز

تاریخ

ساعت

1

چهارشنبه

08/04/1401

16 لغایت 20

2

چهارشنبه

     15/04/1401

16 لغایت 20

3

چهارشنبه

22/04/1401

16 لغایت 20

4

چهارشنبه

29/04/1401

16 لغایت 20

5

چهارشنبه

05/05/1401

16 لغایت 20

6

چهارشنبه

12/05/1401

مصاحبه پایان دوره


گروه سوم آموزشی واجدین شرایط کارشناسی فنی مجاز ارزیابی ایمنی برق

مدعوین برای شرکت در دوره سوم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشند:

گروه سوم

ردیف

نام خانوادگی - نام

شماره ملی

1

خداوردیان فاطمه

1261999517

2

خرازی مسعود

3979243583

3

خسروانی مسعود

0321427394

4

خوشابی سیدمحمد

2093773007

5

خیری گلسفیدی میثم

4839778825

6

داداش زاده طارمی سیامک

0047824328

7

دانش حامد

1292938315

8

دخانی محمد

2471657151

9

درویش میلاد

0070583285

10

دشتی پیله رود فرزاد

1467787681

11

دهقانی منش محمدعلی

0076209512

12

ذکری جمال الدین

1381548733

13

رادنظر علی

0793774993

14

راست روشن یامین

2371975567

15

رحمانی غلامرضا

4284862723

16

رحیم پور محمود

1602907773

17

رحیمی آدرگانی حمیدرضا

5419825880

18

رحیمی رامشه مجتبی

0081602863

19

رحیمی علیرضا

2281011933

20

رسول خرمی مریم

4430624763

21

رشیدی ذکریا

4032261822

22

رشیدیانی رشیداباد علیرضا

1754931863

23

رضاپورلکتویی حسام

0012354430

24

رضازاده مهرجو محمد

0062475185

25

رضایی محمود

0451251563

26

رضوانی سعید

2972263855

27

رضوانی محمد

0060281308

28

رضوی نیاکی سیدحسن

2143127391

29

رعیتی اسماعیل

2411654529

30

رفیع پور محمدمهدی

0076155609

31

رفیع نیا علی

2003325638

32

رمضان زاده حبیب اله

2060931703

33

رمضانی رضا

0385211058

34

رنجبر مهدی

0068142188

35

رنجبرخشکنودهانی علیرضا

2669868053

36

روشن فر ایمان

0533194271

37

روشنی سفیددشتی امین

1270281399

38

رومیانفر نسیم

1381943081

39

زمانخانی نینا

1729459684

40

زمانی خرامه مصطفی

5489867752

برنامه شرکت در دوره آموزشی گروه سوم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشد:

جلسه شماره

روز

تاریخ

ساعت

1

پنجشنبه

09/04/1401

8:30 لغایت 12:30

2

پنجشنبه

16/04/1401

8:30 لغایت 12:30

3

پنجشنبه

23/04/1401

8:30 لغایت 12:30

4

پنجشنبه

30/04/1401

8:30 لغایت 12:30

5

پنجشنبه

06/05/1401

8:30 لغایت 12:30

6

پنجشنبه

13/05/1401

مصاحبه پایان دوره


گروه چهارم آموزشی واجدین شرایط کارشناسی فنی مجاز ارزیابی ایمنی برق

مدعوین برای شرکت در دوره چهارم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشند:

گروه چهارم

ردیف

نام خانوادگی - نام

شماره ملی

1

زمزمی مرتضی

4324502684

2

سامع محسن

1199294853

3

سبحانی امین

0670018120

4

سبزی ساسان

4940018849

5

سبقت پیرهراتی ابراهیم

2631571975

6

ستایش پوریا

4011742368

7

ستایش حوری

2300463040

8

سریری آجیلی ایمان

0941943720

9

سلجوقی امیر

5558827092

10

سلطانی سعید

0084165154

11

سلطانی عباس

5499429073

12

سلیمی رسول

4270445033

13

سلیمی محمد

0530780933

14

سهرابیان سیدافشین

1111837147

15

شاه علی رصاف امیرمسعود

1280976500

16

شاهچراغی علیرضا

1283560658

17

شاهمیرزاد حمیدرضا

0063891565

18

شریفی نوید

1271865262

19

شریفی نیا حسام الدین

0012494593

20

شریفی نیا قاسم

2471530249

21

شریفیان مبارکه امید

1292589930

22

شعبانی ندا

1292984325

23

شفیع زاده مجاوری ثمانه

2161707078

24

شفیقی ملکشاه علیرضا

0072433094

25

شیروانی حسین

1289152853

26

شیرین زاده یوسف

1378437330

27

صابری مریم

0589958364

28

صادقی محرم

1652017119

29

صادقیان مجتبی

4411015765

30

صالح سیدمحمد

1199395307

31

صالحی امیر

0058010947

32

صالحی محمدمهدی

3934750532

33

صفری مهرداد

4322256708

34

ضرابی سعید

0013553151

35

طاهری محمدمهدی

0439030218

36

طاوسی همایون

5419729180

37

طباطبایی سیدمحمد

0452500974

38

ظریفیان محقق حمید

0938060414

39

عابدی مرتضی

0491995441

40

عاشرلو ذوالفقار

3992147517

برنامه شرکت در دوره آموزشی گروه چهارم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشد:

جلسه شماره

روز

تاریخ

ساعت

1

شنبه

11/04/1401

16 لغایت 20

2

شنبه

18/04/1401

16 لغایت 20

3

شنبه

25/04/1401

16 لغایت 20

4

شنبه

1/05/1401

16 لغایت 20

5

شنبه

08/05/1401

16 لغایت 20

6

شنبه

15/05/1401

مصاحبه پایان دوره


گروه پنجم آموزشی واجدین شرایط کارشناسی فنی مجاز ارزیابی ایمنی برق

مدعوین برای شرکت در دوره پنجم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشند:

گروه پنجم

ردیف

نام خانوادگی - نام

شماره ملی

1

عبادی احد

1709975636

2

عباسپوراقدم شاهین

5059704327

3

عباسی جلال

4282298820

4

عباسی محمد

2920113410

5

عزیزخانی ارکین حامد

4411209179

6

عشقی قدیری علی

1817132857

7

عصمتی رضا

0872375242

8

عطایی طالبی مجتبی

0079600018

9

علم بیگی ابوالفضل

4323573766

10

علمایی جواد

0381592154

11

علیجان تباربزرودی ناصر

2050114834

12

عمادی محسن

0630018650

13

عیدی فهیمه

0922088055

14

فارسیان یونس

6249885145

15

فرهادی باجولی رسول

1841830259

16

فری پژمان

2750547962

17

فضل اللهی سیدمجتبی

1288276451

18

فلاح ارض پیما سینا

2700003748

19

فلاح زاده محسن

0310002036

20

فیروزیان محمد

2092032119

21

قاسمی ابراهیم

1818431653

22

قاسمی فتح اله

2630879488

23

قاسمی محسن

1112119124

24

قدسی الوارعلیا اکبر

1380317371

25

قزلو محمد

0080092721

26

قنبری عدیوی رضا

1289682429

27

کاراموز سیدمصطفی

0943402476

28

کاظم زاده حمید

1288969236

29

کاظمی اسفه مهدی

1828026980

30

کاظمی محمدامین

5489879831

برنامه شرکت در دوره آموزشی گروه پنجم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می ­باشد:

جلسه شماره

روز

تاریخ

ساعت

1

دوشنبه

20/04/1401

15 لغایت 20

2

سه­شنبه

21/04/1401

15 لغایت 20

3

چهارشنبه

22/04/1401

15 لغایت 20

4

پنجشنبه

23/04/1401

8 لغایت 13

5

شنبه

25/04/1401

مصاحبه پایان دوره


گروه ششم آموزشی واجدین شرایط کارشناسی فنی مجاز ارزیابی ایمنی برق

مدعوین برای شرکت در دوره ششم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشند:

گروه ششم

ردیف

نام خانوادگی - نام

شماره ملی

1

کاهانی سیدقاسم

0794216196

2

کدیوریان افشین

3258490155

3

کرمی حبیب اله

1171147392

4

کرمی سعید

0077567617

5

کریم زاده محمدصادق

1751382052

6

کریمی اژدری علی

3258301425

7

کریمی بهنام

4160261809

8

کریمی علی

4310436072

9

کریمی گیگلو رجب

5049856019

10

کریمی لیلا

4231933286

11

کریمی مزراله روزبه

3359826221

12

کریمیان سیچانی مسعود

1292848812

13

کمال آرانی حجت اله

6199677994

14

کوهی محمود

0933670834

15

کیانی علی

1110763476

16

کیانی محسن

6259956983

17

گرشاسبی حمید

0080496490

18

گودرزی احسان

4133117816

19

گودرزی نسب محسن

2392038181

20

لشگری شاهین

0078116783

21

مبارکی علی

2471022731

22

محبی جلال

0940931771

23

محمدخانی غیاثوند لیلا

0014031140

24

محمدنژاد عبداله

2259433741

25

محمدی سعید

2559883287

26

محمدی طاهر

2872234179

27

محمدی مهران

4400071677

28

محمدی مهرداد

6159922564

29

محمدیان سعید

0559806515

30

محمودیان درویشانی حکیمه

4689143961

برنامه شرکت در دوره آموزشی گروه ششم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می ­باشد:

جلسه شماره

روز

تاریخ

ساعت

1

شنبه

25/04/1401

15 لغایت 20

2

یکشنبه

26/04/1401

15 لغایت 20

3

سه­شنبه

28/04/1401

15 لغایت 20

4

چهارشنبه

29/04/1401

15 لغایت 20

5

شنبه

01/05/1401

مصاحبه پایان دوره


گروه هفتم آموزشی واجدین شرایط کارشناسی فنی مجاز ارزیابی ایمنی برق

مدعوین برای شرکت در دوره هفتم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشند:

گروه هفتم

ردیف

نام خانوادگی - نام

شماره ملی

1

مرادی ایوب

4132270386

2

مرادی مسعودی سعید

5228088237

3

مرتضوی سیدمجید

5129954106

4

مشروطیان امیرعباس

4132368688

5

مشهدبان محمود

2161578812

6

مطلبی جعفر

3091422925

7

مظاهرپور خلیل

4260118285

8

معصومی سیدمحمدرضا

4569450938

9

ملازهی میثم

3701752745

10

ملاسعیدی مسعود

0070070563

11

ملایی یزدان آبادعلیا محمد

0873013409

12

منشی باغان آلما

0938851632

13

منصوری عباس

0535010680

14

موحدی پور مهدی

0793701295

15

موسوی سنگری سیدامیر

2300341931

16

موسوی فهیمه سادات

0946961727

17

مولایی میلاد

0520645162

18

میرزایی دهکای یاسر

2739540973

19

میزانی محمدعلی

0078669839

20

نادری آسا علی

0065753968

21

نداف محمدرضا

1289085242

22

نفریه مهرداد

0063525313

23

نیک فرجام عبدی جاوید

2753741948

24

نیکوکار عباس

2500069885

25

هارونی عیسی

1129754006

26

همایون نیا بهنام

0073469998

27

هوشمند امین شاهرخ

1754566790

28

وحیدی رضا

1590086066

29

وصالی محسن

1882224663

30

ولی زاده مازیار

2360100572

31

یزدان مهر مهرنوش

2092283421

برنامه شرکت در دوره آموزشی گروه هفتم ارزیابی ایمنی برق به شرح جدول زیر می­ باشد:

جلسه شماره

روز

تاریخ

ساعت

1

شنبه

01/05/1401

15 لغایت 20

2

یکشنبه

02/05/1401

15 لغایت 20

3

دو­شنبه

03/05/1401

15 لغایت 20

4

سه­شنبه

04/05/1401

15 لغایت 20

5

چهارشنبه

05/05/1401

مصاحبه پایان دوره

۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۲۱
کد خبر : ۲۷۴,۴۵۶