حکم انتصاب جناب آقای مهندس کرمی، به ریاست کمیته ایمنی،حفاظت فنی وپیشگیری ازسوانح انسان ساخت فراکسیون مقابله باآسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی

حکم انتصاب جناب آقای مهندس کرمی، به ریاست کمیته ایمنی،حفاظت فنی وپیشگیری ازسوانح انسان ساخت فراکسیون مقابله باآسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی
طی حکمی ازسوی جناب آقای دکتر احمدنادری،رییس فراکسیون مقابله باآسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی،جناب آقای مهندس کرمی، رییس مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کاربه ریاست کمیته ایمنی،حفاظت فنی وپیشگیری ازسوانح انسان ساخت فراکسیون مقابله باآسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی منصوب گردید.
۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۲۶
کد خبر : ۲۷۳,۵۶۰