تجهیز آزمایشگاه وسایل حفاظت فردی این مرکز به تجهیزات آزمون های سایش و پرزدهی پارچه لباس کار

تجهیز آزمایشگاه وسایل حفاظت فردی این مرکز به تجهیزات آزمون های سایش و پرزدهی پارچه لباس کار

به آگاهی تولیدکنندگان، توزیع ­کنندگان و مصرف­ کنندگان محترم لباس کار می رساند؛ در راستای صیانت از نیروی کار و خدمت ­رسانی به جامعه کار و تلاش کشور، و نیز با هدف تکمیل اجرای ماده 90 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، آزمایشگاه تست وسایل حفاظت فردی این مرکز تجهیزات آزمون­ های سایش و پرزدهی پارچه لباس کار را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 1521-4: 1381   و INSO 1521-2:1397 تهیه و راه­ اندازی نموده و خدمت جدیدی را به فهرست خدمات خود افزوده است و آماده پذیرش نمونه­ های پارچه لباس کار برای انجام آزمون­ ها می­ باشد. لذا، متقاضیان محترم می­ توانند از تاریخ 1401/02/01 نسبت به ارسال نمونه و درخواست انجام آزمون­ های یادشده اقدام نمایند.

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۴۰
کد خبر : ۲۶۵,۶۰۶