اولین دوره آموزشی ویژه متقاضیان موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در زمینه تخصصی ارزیابی ایمنی برق

اولین دوره آموزشی ویژه متقاضیان موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در زمینه تخصصی ارزیابی ایمنی برق
۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۵۸
کد خبر : ۲۶۱,۶۴۸