نتیجه بررسی مدارک متقاضیان موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در کمیته تشخیص و تائید صلاحیت

نتیجه بررسی مدارک متقاضیان موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در کمیته تشخیص و تائید صلاحیت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۵۷
کد خبر : ۲۶۱,۶۴۶