طراحی و چاپ پوسترهای مرتبط با کرونا توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

طراحی و چاپ پوسترهای مرتبط با کرونا توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

1- طراحی پوستر با عنوان" هرگز ویروس کرونا را دست کم نگیرید."


پوستر کرونا

 

 

2- طراحی پوستر با عنوان" قطع زنجیره انتقال بیماری های عفونی."

پوستر کرونا 2

 

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶
کد خبر : ۲۳۹,۳۲۸