فراخوان ثبت نام متقاضیان موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

فراخوان ثبت نام متقاضیان موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

در اجرای آیین ­نامه مشاوران و خدمات­ دهندگان حفاظت فنی و ایمنی به آگاهی می ­رساند ثبت­ نام از متقاضیان (متقاضیان جدید و مشاوران قبلی برای انطباق) از طریق نشانی اینترنتی: https://scp.mcls.gov.ir میسر می­ باشد. لذا ضروری است کلیه متقاضیان از طریق درگاه مزبور نسبت به احراز هویت و ثبت­ نام طبق فایل راهنما تا 20 اردیبهشت سالجاری اقدام نمایند.

1- آیین­ نامه مشاوران و خدمات­ دهندگان حفاظت فنی و ایمنی.

2-  دستورالعمل اجرایی آیین­ نامه مشاوران و خدمات­ دهندگان حفاظت فنی و ایمنی.

3-  فایل راهنمای ثبت­ نام.

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷
کد خبر : ۲۳۶,۸۳۳