قابل توجه کلیه مجریان آموزشی و مدرسان ایمنی ذیصلاح کشور

قابل توجه کلیه مجریان آموزشی و مدرسان ایمنی ذیصلاح کشور

 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تسهیل در امور و پیشگیری از توقف در روند اجرای دوره های آموزش ایمنی کار، مجوز  کلیه مجریان ذیصلاح برگزاری دوره های آموزشی و همچنین مدرسان صاحب صلاحیت در امر تدریس در دور های مزبور را در زیر سامانه آموزش ایمنی کار ذیل سامانه جامع روابط کار،  تا پایان مهر ماه سال 1400 تمدید نمود ه است.

بدین ترتیب مجریان و مدرسان مطروحه می توانند  بر اساس زمینه های دارای مجوز، به متقاضیان در قالب سامانه مورد نظر، اقدام به ارایه خدمات آموزشی نمایند.

 

۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۲۵
کد خبر : ۲۳۶,۴۷۱