برگزاری اولین آزمون الکترونیکی هماهنگ و آنلاین دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار در کشور (بهمن ماه 1399)

برگزاری اولین آزمون الکترونیکی هماهنگ و آنلاین دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار در کشور (بهمن ماه 1399)

با توجه به راه اندازی سامانه آموزش ایمنی کار ذیل سامانه جامع روابط کار و همچنین به منظور گام نهادن در راستای نیل به اهداف دولت الکترونیک، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تمامی خدمات و فرآیندهای آموزش ایمنی را اعم از اعطای مجوز برگزاری دوره ، ثبت نام دوره های آموزشی، اعطای مجوز تدریس و برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی در زمینه ایمنی و بهداشت کار را در قالب سامانه مزبور طراحی و از ابتدای مهرماه سال جاری در سراسر کشور به مرحله اجرا درآورده است.

از این مجمل اولین آزمون الکترونیکی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار در مراکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور با هماهنگی و

نظارت این مرکز به صورت هماهنگ و آنلاین در روز پنجشبه مورخ 1399/11/02 راس ساعت 9 صبح درسراسرکشور برگزار گردید. 

۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱
کد خبر : ۲۳۳,۰۴۳