قایل توجه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ایمنی کارگری، کارفرمایی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

قایل توجه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ایمنی کارگری، کارفرمایی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شرکت کنندگان محترمی که در هفته های گذشته موفق به گذراندن دوره های آموزشی ایمنی کارگری، کارفرمایی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک شده اند نسبت به حضور در مراکز آزمون که از طریق پیامک (جهاد دانشگاهی) اطلاع رسانی شده است، اقدام نمایند. (محل و زمان آزمون به صورت پیامک و از طریق مرکز جهاد دانشگاهی اطلاع رسانی شده است)

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به مجریان ذیصلاح و یا موسسه برگزار کننده دوره خود مراجعه نمائید.

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲
کد خبر : ۲۳۲,۸۴۸