افتتاح رسمی گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان هرمزگان

افتتاح رسمی گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  استان هرمزگان

با حضور مهندس شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیرکل بازرسی کار و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.

مهندس شاکرمی در حاشیه آیین افتتاح فعالیت این گروه اظهار داشتند: با توجه به اینکه استان هرمزگان در مسیر توسعه و رشد قرار دارد، لذا ضروری است، در این مسیر، توجه به ایمنی و سلامت نیروی کار به عنوان یک ضرورت برای ارتقای بهره وری نیز مد نظر قرار گیرد. ایشان همچنین افزودند: این گروه اهدافی از جمله ارائه آموزش های ایمنی و حفاظت فنی به کارگران و کارفرمایان و ارتقاء فرهنگ ایمنی کار، تایید و نظارت بر رعایت استانداردهای تجهیزات بکار گرفته شده در صنایع، آلاینده سنجی محیط کار به منظور حذف صفت سخت و زیان آور از مشاغل واحدهای اقتصادی و سوق دادن بنگاه ها به سمت بهینه سازی شرایط محیط کار را نیز دنبال می نماید.

معاون روابط کار، اظهارامیدواری نمودند: با حمایت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی از این گروه، شاهد افزایش بهره وری واحدهای تولیدی استان و نیروی انسانی در استان هرمزگان باشیم.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان نیز در حاشیه افتتاح این گروه تصریح نمودند: این گروه با هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال ایجاد شده که با تکمیل چارت سازمانی و بکار گیروی نیروی کارشناسی، حدود 5 نفر در این گروه، مشغول به کار خواهند شد.

ابراهیمی اظهار امیدواری نمودند که با افتتاح فعالیت این گروه، شاهد افزایش ایمنی و ارتقای آموزش کارگران و کارفرمایان و کاهش حوادث ناشی از کار خواهیم بود.

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰
کد خبر : ۲۳۱,۷۳۹