انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، فی مابین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، فی مابین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
 

     تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی فی­مابین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در تاریخ 1399/08/27 در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منعقد گردید. 

    این تفاهم نامه به منظور زمینه سازی و گسترش ارتباطات آموزشی و پژوهشی و با هدف بهره مندی از ظرفیت طرفین برای ارتقای فرهنگ ایمنی کار و کاهش حوادث شغلی از طریق ارائه آموزش های عمومی و تخصصی ایمنی کار فی­ما­­بین آقای مهندس اشرف منصوری نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و آقای مهندس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به امضاء رسید.

    بهره مندی از توانمندی های طرفین در توسعه، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی، تشریک مساعی برای ایجاد وحدت رویه در اجرا و تعیین هزینه های مربوط به دوره های آموزشی ، مشارکت در برگزاری همایش ها و رویکردهای آموزشی و علمی مشترک، مشارکت در طراحی و راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی (مجازی)،  یکپارچه سازی و نظام مند نمودن ارائه خدمات آموزشی از سوی کانون و انجمن های صنفی زیر مجموعه و تهیه و تدوین محتواهای اموزشی و تحقیقات پژوهشی مشترک از مهمترین محورهای تفاهم نامه منعقده می باشد.

   امید است بهره مندی حداکثری از طرفین شرکای ایمنی ذیصلاح در امر آموزش ایمنی کار، ضمن ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی مرکز، زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی و حفاظت فنی را نزد مخاطبین و جامعه هدف مرکز، فراهم نماید.۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۹
کد خبر : ۲۲۸,۷۵۴