قابل توجه شرکت کنندگان محترم دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مورخ 1399/08/10

قابل توجه شرکت کنندگان محترم دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مورخ 1399/08/10

 

با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا، زمان و نحوه برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مورخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/12 به زمان دیگری موکول می گردد. شایان ذکر است  زمان و نحوه اجرا  به نحو مقتضی به شما عزیزان اطلاع رسانی خواهد شد.

۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰
کد خبر : ۲۲۴,۷۹۶