برگزاری نخستین دوره آموزش الکترونیکی بدو خدمت بازرسان کار

برگزاری نخستین دوره آموزش الکترونیکی بدو خدمت بازرسان کار
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳
کد خبر : ۲۲۴,۳۳۶