قابل توجه کلیه مجریان و متقاضیان برگزاری دوره های آموزش ایمنی و اساتید محترم و متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی و فراگیران دور های آموزش ایمنی

قابل توجه کلیه مجریان و متقاضیان برگزاری دوره های آموزش ایمنی  و اساتید محترم و متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی و فراگیران دور های آموزش ایمنی

با توجه به راه اندازی سامانه آموزش ایمنی ذیل سامانه جامع روابط کار و به تبع آن ضرورت ارایه کلیه خدمات آموزشی در حوزه ایمنی کار از طریق سامانه مزبور، لازم  است ذینفعان محترم ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور، ابتدا اقدام به احراز هویت حسب مورد تحت عناوین ذیل نموده و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور به سامانه آموزش ایمنی به آدرسhttps://prkar.mcls.gov.ir مراجعه و درخواست خود را منضم به اطلاعات خواسته شده  در سامانه مذکور ثبت نمایند. بدیهی است به دلیل اینکه از تاریخ 1399/7/1 کلیه فرایندهای آموزش از طریق سامانه مذکور انجام می گردد، امکان پذیرش درخواست ها و اطلاعات متقاضیان اخذ خدمات  از طریق سایر روش ها و  ارسال کاغذی مدارک وجود نخواهد داشت.

                                                                 1-  کارفرمای حقوقی( مجریان و متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی) با ارایه شناسه ملی، اساسنامه شرکت و مدارک مدیرعامل.

                                                                     2-  کارگری (اساتید محترم و متقاضیان تدریس در دوره های آموزش ایمنی کار) با ارایه کد ملی.

                                                                  3- کارگری (کلیه متقاضیان شرکت در دور های آموزش ایمنی کار) با ارایه کد ملی.

 

             در صورت هر گونه ابهام، متقاضیان محترم می توانند به کارشناسان آموزش این مرکز به شرح ذیل تماس حاصل نمایند.

                    شماره تماس مرکز:  66697711- 66697722

             1-آقای احمد گلزاده (مجریان ذیصلاح و متقاضیان اخذ مجوز برگزاری دوره ایمنی و بهداشت کار)            داخلی 240

             2-آقای فرخ رخ  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )             داخلی257

             3-آقای پیوسته نژاد  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )      داخلی259

              4-آقای نصراله  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )               داخلی259

             5-آقای سیادت  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )              داخلی255

             6-آقای احدی  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )                داخلی253

             7-خانم صدرالحفاظ  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )       داخلی293

             8-خانم سلمانی زاده  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )      داخلی293

             9-خانم اسلامی  (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )              داخلی292

             10-خانم آقاپور (متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، اساتید ذیصلاح و متقاضیان تدریس )                داخلی256

 

 

 

۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۹
کد خبر : ۲۲۱,۵۶۸