نشست کمیته علمی ، تخصصی و حرفه ای اساتید و صاحب نظران ایمنی کار درمحل مرکز

نشست کمیته علمی ،  تخصصی و حرفه ای اساتید و صاحب نظران ایمنی کار  درمحل مرکز

 اولین نشست کمیته علمی ، تخصصی و حرفه ای در روز سه شنبه مورخ 1399/04/06، با حضور مهندس پرکنی رئیس محترم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و جمعی از اساتید دانشگاهی و صاحب نظران عرصه ایمنی و بهداشت کار در سالن اجتماعات این مرکز برگزار گردید.

در این نشست تخصصی، ضمن بررسی مشکلات و چالش­ های مرتبط در حوزه ایمنی کار کشور،  زمینه های ایجاد وحدت رویه و بهره­گیری از خرد جمعی  و انطباق بخشی امور با استانداردهای نوین جهانی و در نهایت بهبود و ارتقای خدمات تخصصی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در پایان مقرر گردید ، ضمن حضور مستمر و موثر اعضای محترم در نشست های تخصصی، تمهیدات لازم به منظور بهبود وضعیت ایمنی کشور بالاخص در عرصه آموزش و پژوهش اتخاذ گردد.
۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۸
کد خبر : ۲۱۶,۸۵۰