قابل توجه مراکز آموزشی دارای صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی

قابل توجه مراکز آموزشی دارای صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی
با عنایت به اینکه سامانه آموزش ایمنی کشور به آدرس (http://www.scrtosh.ir) از روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 در حال به روز رسانی بود به آگاهی می رساند سامانه مزبور به آدرس (http://www.scrtash.ir) تغییر آدرس یافته است. از اینرو؛ مجریان و رابطین آموزشی محترم استان ها با نام کاربری و کلمه عبور قبلی خود می توانند از امکانات سامانه فوق استفاده نمایند و به ثبت اطلاعات متقاضیان محترم دوره های آموزشی بپردازند.
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶
کد خبر : ۲۱۰,۳۹۴