تمدید مجوز موسسات و مراکز آموزشی دارای صلاحیت از مرکز تا پایان شهریور ماه سال1399

تمدید مجوز موسسات و مراکز آموزشی دارای صلاحیت از مرکز تا پایان شهریور ماه سال1399

با توجه به شرایط کنونی کشور و استمرار شیوع بیماری کرونا و ضرورت پیشگیری از گسترش آن و در راستای تسهیل امور و حفظ سلامت عمومی و رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی؛ همسو با مصوبات و تصمیمات متخذه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به آگاهی می رساند، مؤسسات، مراکز آموزشی و اساتید دارای مجوز صلاحیت تدریس در سراسر کشور که تا پایان سال 1398 از این مرکز دارای مجوز معتبر بوده اند، در چارچوب آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری ودستورالعمل اجرایی مربوطه و همچنین شیوه نامه های مترتب آن، اعتبار مجوز آنها تا پایان شهریور ماه سال1399 تمدید می گردد. بدیهی  است که پس از تاریخ مذکور، تمدید مجوز موسسات و مراکز آموزشی و مدرسان مزبور ، تابع مقررات و دستورالعمل های این مرکز خواهد بود.

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۸
کد خبر : ۲۰۷,۳۴۸