دستورالعمل برگزاری دوره های حضوری ایمنی و بهداشت کار توسط مراکز آموزشی دارای مجوز از تاریخ 99/04/01 مشروط بر رعایت پروتکل های بهداشتی

دستورالعمل برگزاری دوره های حضوری ایمنی و بهداشت کار توسط مراکز آموزشی دارای مجوز از تاریخ 99/04/01 مشروط بر رعایت پروتکل های بهداشتی

مستند به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا ومتعاقبا ابلاغ گام دوم اقدامات توسط ستادمذکور با تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی والزامات سلامت محیط وکار در محیط های اداری وآموزشی وبا عنایت به پیگیری ادارات کل استانهاودرخواست های مکرر مخاطبین جهت تعیین زمان برگزاری دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاری وسایر دوره های مرتبط ، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا برگزاری دوره های آموزش ایمنی عمومی از تاریخ 1/ 4/ 99 مشروط بر برنامه ریزی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مجریان و متقاضیان دوره های آموزش ایمنی اقدام گردد ، لذا  ضمن ابلاغ اقدامات ذیل به کلیه مجریان ومدرسین آموزشی ذیصلاح دارای مجوز معتبر ، خاطر نشان می گردد  نظارت بر حسن اجرای اقدامات پیشگیرانه مورداشاره ، توسط کلیه رابطین آموزشی وگروه های تحقیقاتی استان ها ، اعمال گردد.

 

 1- در هر دوره آموزشی یک نفر از کارکنان یا نیروهای آموزش دیده، برای نظارت و پاسخگویی در امور بهداشتی ( ترجیحاً مدیر آن انجمن یا مؤسسه ) ، پیش بینی گردد.

2- شرایط تهویه مناسب فضای کلاسها ، چینش صندلی ها با رعایت فاصله  5/1 تا ۲ متر و حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت هر کلاس اقدام گردد.

3- استفاده از وسایل  بهداشت فردی مانند دستکش و ماسک برای کارکنان و مدرسان الزامی است و کلیه متقاضیان دوره ها نیز حتما از وسایل شخصی و ماسک استفاده نمایند.

4- محیط برگزاری دوره باید دارای آب آشامیدنی سالم، وسایل بهداشتی و محلول های مناسب ضدعفونی کننده باشند و ضدعفونی فضای فیزیکی وتجهیزات کلاسها بطور مستمر انجام گردد.

5- ازحضور تمامی افراد دارای بیماری زمینه ای، قلبی، تنفسی، نقص سیستم ایمنی و مشکوک به بیماری کرونا به محل برگزاری دوره های آموزشی ، بدون مجوز پزشک مربوطه ممانعت بعمل آید.

ضروریست ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی برگزارکنندگان دوره ها، عواقب مترتب بر عدم رعایت پروتکل های  بهداشتی مصوب به مؤسسات مذکور متذکر گردد.

 

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳
کد خبر : ۲۰۶,۶۷۸