دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت سیستم ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت سیستم ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش مدیریت سیستم ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) (از تاریخ : 98/11/26  لغایت: 98/11/28) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۹
کد خبر : ۲۰۶,۶۵۶