دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ( OHSAS45001)

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ( OHSAS45001)

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ( OHSAS45001)  (از تاریخ : 98/12/04  لغایت: 98/12/06) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸
کد خبر : ۲۰۳,۰۶۲