دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی دیگ‌های بخار و ظروف تحت فشار

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی دیگ‌های بخار و ظروف تحت فشار

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش ایمنی دیگ‌های بخار و ظروف تحت فشار  (از تاریخ : 98/10/28  لغایت: 98/10/30) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۵
کد خبر : ۲۰۳,۰۶۰