تمدید اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1399

تمدید اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1399
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۵۰
کد خبر : ۲۰۱,۵۲۶