دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی فرایند درصنایع نفت گاز وپتروشیمی کار

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی فرایند درصنایع نفت گاز وپتروشیمی کار

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش تخصصی ایمنی فرایند درصنایع نفت گاز وپتروشیمی کار  (از تاریخ : 98/09/24 لغایت 98/09/26) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷
کد خبر : ۱۹۳,۷۳۰