برگزاری دوره آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در تاریخ 98/11/27 لغایت 98/11/29

برگزاری دوره آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در تاریخ 98/11/27 لغایت 98/11/29

با عنایت به درخواست متقاضیان محترم در خصوص برگزاری دوره آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، به آگاهی می رساند این مرکز در نظر دارد تا دوره مذکور را به صورت فوق العاده در تاریخ 98/11/27 لغایت 98/11/29 در محل این مرکز برگزار نماید. از اینرو متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام در این دوره، با شماره تلفن 66697711 داخلی 293 سرکار خانم صدرالحفاظ تماس حاصل نمایند.

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۴۶
کد خبر : ۱۸۹,۹۹۴