دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست(HSE-MS)

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست(HSE-MS)

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست(HSE-MS) (از تاریخ : 98/10/21 لغایت 98/10/23) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۴۳
کد خبر : ۱۸۹,۷۷۴