دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت کار( ISO 45001)

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت کار( ISO 45001)

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت کار( ISO 45001)  (از تاریخ : 98/09/02 لغایت 98/09/04) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸
کد خبر : ۱۸۸,۷۸۲