دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار (از تاریخ : 98/08/18 لغایت 98/08/22) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۴۴
کد خبر : ۱۸۸,۴۱۲