ثبت نام دوره های آموزشی سه ماهه چهارم سال 1397

ثبت نام دوره های آموزشی سه ماهه چهارم سال 1397

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در راستای اجرای آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزانمصوب شورای عالی حفاظت فنی مندرج در روزنامه رسمی کشور و نیل به اهداف خود که همانا حفظ و صیانت نیروی انسانی و ارتقاء فرهنگ و دانش ایمنی و بهداشت کار در جوامع صنعتی، خدماتی و تولیدیمی­ باشد اقدام به ثبت نام برخطدوره­ های آموزشی درسه ماهه چهارم سال 1397نموده است.

لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط شرکت­ ها و مؤسسات سطح کشور، و یا اشخاص حقیقی علاقه مند بامدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر، دعوت بعمل می­ آید تا با مراجعه به سامانه، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. قابل ذکر است در پایان به شرکت ­کنندگانی که شرایط لازم را احراز نمایند گواهینامۀ معتبر طی دورۀ آموزشی اعطاء خواهد شد.

تذکر1: متقاضیان محترم، حداکثر مجاز به ثبت نامدر3 دوره می باشند.

تذکر2: متقاضیان محترم توجه نمایند قبل از عملیات ثبت نام،فایل راهنمای ثبت نامرا به دقت مطالعه نمایند.

مدارک مورد نیاز در روز ثبت نام :

1- معرفی­ نامۀ رسمی از شرکت محل کار متقاضی (ویژه متقاضیان معرفی شده از صنایع )

2- تصویر صفحه اول شناسنامه

3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4- تصویر کارت ملی(پشت و رو)

5- اصل رسید بانکی مبنی بر واریز هزینۀ دوره به :

                    شماره شبا:  IR290100004001018601006789

                    شناسه واریز حساب: 369018674140103000000000000000

                    شماره کارت: 6367957015551307

توجه1:متقاضیان محترم می توانند از طریق شماره کارت فوق و شناسه حساب با استفاده  از ATMهای بانک  ملیسراسر کشور به پرداخت هزینه دوره های آموزشی و یا تعرفه خدمات این مرکزاقدامنمایند.ضمناًپرداختیهای فاقد شناسه واریز حساب،مورد تایید این مرکز قرار نخواهد گرفت.

توجه 2: کلیه متقاضیان محترم می بایست در روز حضور در دوره آموزشی مدارک فوق الذکر را به مجری دوره مربوطه ارائه نمایند در غیر اینصورت از حضور آنان در دوره خودداری خواهد شد.

توجه 3: ساعت پشتیبانی از سامانه ثبت نام صرفاً از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر و در روزهای اداری می باشد.

توجه 4: در صورت نیاز فراگیران محترم به گواهی موقت جهت ارائه به محل کار، اعلام درخواست آن به مرکز در زمان برگزاری دوره به مجریان دوره ضروری می باشد.

توجه 5 : مسئولیت واریز هزینه دوره به حسابی غیر از حساب اعلامی مرکز و یا اشتباه در مبلغ واریزی، بر عهده فراگیر محترم می باشد.

 توجه 6 : این مرکز در خصوص تامین محل اقامت و سایر امکانات رفاهی اقامتی مسئولیتی را عهده دار نمی باشد.

توجه 7: قابل توجه فراگیران محترم، مرکز از ساعت 8:15 صبح به بعد، پذیرای مراجعین می باشد.

شایان ذکر است ثبت نام دوره های آموزشی مرکز فقط به صورت برخط قابل انجام است و ثبت نام در دوره های مرکز به صورت حضوری قابل انجام نخواهد بود. جهت ثبت نام بر روی این لینک کلیک نمائید.

۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶
کد خبر : ۱۳۳,۸۷۶