دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی دیگهای بخار وظروف تحت فشار

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی دیگهای بخار وظروف تحت فشار
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار (از تاریخ : 97/06/11 لغایت 97/06/13) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نمایید شایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۸
کد خبر : ۱۲۸,۲۱۰