دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی ایمنی کار با جراثقالها

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی ایمنی کار با جراثقالها

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی ایمنی کار با جراثقالها (از تاریخ : 97/05/20 لغایت 97/04/22) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نمایید شایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰
کد خبر : ۱۲۸,۱۹۴