دریافت گواهینامه پایان دوره اصول ایمنی و بهداشت کار

دریافت گواهینامه پایان دوره اصول ایمنی و بهداشت کار
 بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی اصول ایمنی وبهداشت کار (از تاریخ : 97/04/02 لغایت :97/04/06) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نمایید
۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۵۰
کد خبر : ۱۲۶,۳۷۴