دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی اصول آتش نشانی

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی اصول آتش نشانی
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی اصول آتش نشانی (از تاریخ : 97/04/09 لغایت : 97/04/13) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نمایید
۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۶
کد خبر : ۱۲۶,۳۷۲