حضور رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به همراه هیات همراه در در نشست کمیته عالی ایمنی شرکت توزیع برق تهران بزرگ

حضور رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به همراه هیات همراه در در نشست کمیته عالی ایمنی شرکت توزیع برق تهران بزرگ

 این نشست در روز دوشنبه دوم مهرماه سال جاری با حضور دکتر گرگی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و مهندس صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در سالن جلسات ساختمان ستاد راهبردی شبخ بهایی برگزار شد.
در این نشست، مهندس صبوری با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از جان انسان ها و لزوم بازنگری بر رویه ها و روش های بازدارنده از بروز خطرات احتمالی،اظهار نمودند: انتظار می رود تمامی همکاران به خصوص همکاران حوزه ایمنی با جدیت و تقویت روحیه مشارکت، نسبت به رعایت دستورالعمل ها و موارد ایمنی، تمام تلاش خود را به کار برند.
وی افزود: نظارت یک عامل بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع حوادث است و مدیران، مسئولان مربوطه باید با
  نظارت عالیه و مستمر و شناسایی نقاط نا ایمن و کانون های خطر، نسبت به رفع سریع آن ها، ایمن سازی تاسیسات و شبکه های برق رسانی، اهتمام ویژه ورزند.
ایشان با تاکید بر آموزش مداوم کارکنان و اکیپ های اجرایی تصریح کرد: آموزش های کاربردی و تأثیرگذار و تکرار مداوم رعایت ایمنی هنگام کار و در حوزه های کاری مرتبط یک ضرورت است و باید زمانبندی و اجرای دقیق برنامه های آموزشی، با هدف صیانت از نیروی انسانی و ارتقاء توانمندی همکاران، به صورت جدی پیگیری شود.
درادامه  این نشست مدل برنامه حفاظت داوطلبانه (
Voluntary Protection Program ) از سوی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ارائه شد.
دکتر گرگی اظهار داشتند:، مدل برنامه حفاظت داوطلبانه، شامل مدیریت مؤثر در ایمنی کارکنان و حفاظت بهداشتی است که از عوامل تعیین کننده و سرنوشت ساز در کاهش گستردگی و شدت صدمات و بیماریهای ناشی از کار می باشد. ایشان با اشاره به این که، این برنامه به ارتقای فرهنگ ایمنی کارگاه ها کمک می نماید، افزودند؛ مشارکت کارکنان در تدوین، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی بسیار مهم است. در این مدل برنامه، بر رویکرد پیشگیرانه برنامه های ایمنی تاکید شده است. یکی از مهمترین اهدافی که در این برنامه پیگیری می شود، تهیه شناسنامه ایمنی مشاغل است که به تدوین سرفصل‌های مورد نیاز آموزش های تخصصی ایمنی کمک می کند. ایشان بر آموزش مهارت های ایمنی حین کار تاکید داشتند و افزودند که سرپرستان کارگاه ها باید به نحوی آموزش دیده و تسلط کافی بر امور کارگاه داشته باشند که در صورت مشاهده اعمال ناایمن بتوانند، در حین کار آموزش لازم را به کارگر ارائه دهند. هم چنین ایشان در مورد لزوم برقراری نظام انگیزش ایمنی و ارزیابی کارگاه ها از لحاظ ایمنی و ارائه مشوق های مناسب به کارگاه های برتر ایمنی مطالبی ارایه نمودند.

۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸
کد خبر : ۱۲۵,۶۴۶