دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (از تاریخ : 96/10/30 لغایت : 96/11/02) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نمایید
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۳۱
کد خبر : ۱۱۱,۳۸۴