انعقاد تفاهم نامه مشترک فیمابین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

انعقاد  تفاهم نامه مشترک فیمابین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

انعقاد  تفاهم نامه مشترک فیمابین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مقارن با روز جهانی ایمنی و بهداشت کار و در سرآغاز هفته کارگر، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در راستای ارتقای ایمنی کار، کاهش حوادث شغلی و حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور ، طی مراسمی، نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدام نمود. این سند در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 1397 و به امضای جناب آقای دکتر عباس گرگی، رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و جناب آقای مهندس صبوری، مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ رسید.در حاشیه امضای این تفاهم نامه، دکتر گرگی ضمن اشاره به نرخ بالای حوادث شغلی  ناشی از برق گرفتگی، از تاسیس کارگروه  ارزیابی و تجزیه و تحلیل ایمنی  شغلی در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار خبر داده و ابراز امیدواری نمودند که با اجرای پروژه حفاظت داوطلبانه در صنایع بویژه صنعت برق، آموزش های ایمنی کار به سمت آموزش های تخصصی مبتنی بر نیازهای شغلی کارگران رهنمون گردد.ایشان همچنین راهکارهای خروج از مشاغل سخت و زیان آور و تدوین محتواهای آموزشی مناسب با رشته های شغلی در صنعت برق کشور را از نتایج ملموس اجرای این تفاهم نامه نامبرده و اهداف ذیل را از نتایج نهایی این تفاهم نامه برشمردند:

1-  افزایش زمینه­های همکاری فی­مابین در جهت تهیه آیین ­نامه ­ها، استانداردها و مقررات حفاظت فنی تخصصی در حوزه فعالیت­های شرکت توزیع

2-  افزایش کمی و کیفی ایمنی در سطح شرکت توزیع و کارگاه­ها و پیمانکاران تحت پوشش آن

3- بهبود کیفی و پایدار امور مربوط به ایمنی برق

4-   ترویج فرهنگ ایمنی نزد کارفرمایان، پیمانکاران و کارگران شرکت توزیع

شایان ذکر است که شرکت توزیع برق تهران بزرگ، با بیش از 6000 کارگر، بزرگترین شرکت برق کشور و خاورمیانه بوده که مشغول خدمت رسانی به 5/4 میلیون مشترک برق می باشد.

 امید است انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین دستگاه های وظیفه مدار، زمینه وحدت رویه، ارتقاء روحیه پژوهشی، فرهنگ­سازی و جلب توجه بیش از پیش آحاد جامعه و دستگاه­های وظیفه مدار به مقوله ایمنی و  بهداشت کار و در نهایت کاهش و مخاطرات شغلی را  فراهم نماید.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۹
کد خبر : ۱۰۹,۴۳۴