مهندس مشیریان در پی پیامی آغاز هفته کارگر را به تمامی کارگران سختکوش و زحمتکش تبریک و تهنیت گفت ..

مهندس مشیریان در پی پیامی آغاز هفته کارگر را به تمامی کارگران سختکوش و زحمتکش تبریک و تهنیت گفت ..

مهندس مشیریان ؛ معاون روابط کار ضمن تبریک آغاز هفته کارگر بیان داشت ؛ کارگران بازیگران اصلی عرصه تولید کشور هستند که چرخ توسعه کشور با دستان توانمند این عزیزان به حرکت در می آید تا با مشارکت همگانی حمایت از کالای ایرانی محقق شود و کارگر ایرانی با بهبود کیفیت کار فردایی روشن برای اقتصادمان رقم بزند ..

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۰۳
کد خبر : ۱۰۸,۷۰۶