معاونت تحقیقات و تعلیمات

 

آشنایی با مرکز

در سال 1348 هجری شمسی و در راستای حفظ و صیانت از سرمایه­ های عرصه کار و تلاش کشور و فعالیت در عرصه های مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و با همکاری سازمان بین ­المللی کار (ILO)، نسبت به تاسیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اقدام لازم بعمل آمد. در ابتدای تاسیس این مرکز ، 64 پرسنل کارشناس داخلی و خارجی ، هدایت امور آموزشی و پژوهشی مرتبط با ایمنی و بهداشت کار در کشور، برای قریب به 2/1 میلیون کارگر مشمول قانون کار را عهده دار بوده­ اند. هدف از تأسیس این مرکز حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل و ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نزد جوامع تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و معدنی با محوریت ترویج و تعمیم فرهنگ ایمنی و بهداشت کار می ­باشد.

 

ساختار تشکیلاتی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

کلیه دپارتمان های تخصصی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، تحت سرپرستی 5 گروه مشروحه ذیل، در دو زیر گروه معاونت اجرایی و معاونت تحقیقات و تعلیمات، راهبری و هدایت می شوند.

·         گروه آموزش

·         گروه نمایشگاه ها و اطلاع رسانی

·         گروه تحقیقات بهداشت و حفاظت کار

·         گروه برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی

·         گروه آزمایشگاه های حفاظت و بهداشت کار

 

 

معاونت تحقیقات و تعلیمات

انجام مطالعات و پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه ایمنی و بهداشت کار، بررسی عوامل مختلف زیان آور و آلاینده های محیط کار ، تجزیه و تحلیل مخاطرات و حوادث و بیماری های ناشی از کار، راهبری و نظارت بر امور مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، بررسی تجهیزات و ماشین آلات و سیستم های حفاظت فنی در محیط کار و تطبیق آنها با استانداردهای موجود و ارایه راه حل های بهبود سیستم و انجام آزمایشات بر روی وسایل حفاظت فردی جهت تطبیق با استانداردهای موجود و تایید بهره برداری از آن ها در محیط کار، انجام مطالعات تطبیقی در زمینه آیین­ نامه­ ها، استانداردها و معیارهای ایمنی،
برنامه ­ریزی و نظارت بر گروه­ های تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تابعه و نیز تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب علمی سازمان های ملی و بین المللی همچون سازمان بین­ المللی کار
(ILO) از جمله وظایف معاونت تحقیقات بشمار می ­رود.