منشور اخلاقی مرکز

 

منشور اخلاقی

        آرمان ما پدید آوردن سازمانی است که در آن بین آنچه گفته می شود و آنچه عمل می شود فاصله ای نباشد .

  • به حفظ و صیانت نیروی انسانی و تامین سلامت آنان به عنوان یک اصل توجه ویژه ای خواهیم داشت .
  • در رعایت اصول اولیه کاری از جمله آراستگی ظاهر، وقت شناسی ، انجام سریع وصحیح امور محوله ، نظم و انظباط کاری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .

·         ما برای افزایش کارآیی، ارتقاء بهره وری و جلب رضایت مشتری از طریق آموزش ، خلاقیت و خودباوری آگاهانه خواهیم کوشید.

·      قانونمندی و قانون مداری یک شعار نیست ، ما در عمل به آن پایبندیم . و در این راستا سعی خواهیم نمود که در اجرای امور محوله از روشها و مستندات مربوطه استفاده نموده و از انجام امور به واسطه سلایق شخصی دوری نماییم .

·         ما به یاری، هم فکری و مشارکت شما برای اصلاح روش های انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.

·         با استفاده صحیح از قدرت واختیارات سازمانی خود ، تلاشی مضاعف جهت تحقق اهداف شرکت خواهیم نمود .

  • در حفظ نظم محل کار ، ‌اتاق و میز تحریر خود خواهیم کوشید چون نظم و انضباط نشانگر شخصیت ایمان و اعتقاد به خدمت صادقانه است .

·      مشتاقانه به نظرات و دیدگاه های همکاران و یا مشتریان داخلی شرکت گوش داده و با توجه به مقررات شرکت ، از انتقاد و پیشنهادات  ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار استفاده خواهیم نمود ، و همواره  به تفاهم و اعتماد بین همکاران معقتدیم .

  • سعی خواهیم نمود با خوشرویی در برخورد با همکاران از ایجاد تنش و احساسات نامطلوب پرهیز نمائیم .
  • از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی ، بدگویی دیگران که در هر حال  نکوهیده و نامطلوب است و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می نماید ، پرهیز خواهیم  نمود .

  ما در هر شرایطی با ایمان به اراده خالق هستی ، باورها و ارزش های اخلاقی را به عنوان اصولی غیر قابل انکار و اساسی دانسته و با رعایت منشور اخلاقی در پویایی ، رشد و بقاء سازمان نقش بسزایی ایفا خواهیم نمود  .

                                                                                                   

                                                                  ریاست و کارکنان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار