خط مشی مرکز

 باسمه تعالی

  " اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم "

مقام معظم رهبری: 

"علم برای امروز و فردای ما حیاتی است؛ ما هر کار دیگری بکنیم، اگر در علم تهیدست باشیم، آن کارها، کارهای عقیم و بی­عاقبتی خواهد بود."

ماموریت:

          مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان بازوی آموزشی و پژ‍وهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق استراتژی­های کلان وزارت متبوع به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب، گسترش و ارتقاء سطح آموزش­های نیروی کار و بازآرایی آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی و معادن کشور ، با سرلوحه قراردادن شعار"انسان سالم محور توسعه پایدار"به عنوان  یکی از شاخص­های عدالت اجتماعی، در دو بخش آموزش و پژوهش فعالیت می­ نماید.

 

آرمان:

آرمان ما؛ تقلیل حوادث ناشی از کار ، کاهش بیماری­های شغلی و روزهای کاری از دست رفته است که توسعه همه جانبه کشور و کاهش هزینه ­ها و بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را در بر خواهد داشت.

 

 اهداف سازمانی :

1-  توجه به اصول و ارزش­های اسلامی

2-  دستیابی به رضایت حداکثری متقاضیان از طریق سالم­سازی محیط کار، پیشگیری و کنترل حوادث و بیماری­های ناشی از کار .

3-  تدوین ضوابط ، آئین نامه ­ها، دستورالعمل ­های ایمنی از طریق فعالیت ­های  پژوهشی و آموزشی و به روزرسانی آنها.

4- ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در بین نیروی انسانی شاغل در بنگاه های اقتصادی  در سطح کشور از طریق رشد توانائی­ ها، دانش عمومی و تخصصی.         

5-  ارتقاء و به روز نگه­داشتن دانش و آگاهی پرسنل  و ایجاد انگیزه در آنان به عنوان سرمایه ­های اصلی مرکز  . 

6-  حـفظ رونـد بـهبود مستمـر کلیـه فـرایندهـای مـوثر بـر کیفیت ، از طریـق بهبود شـاخص­ هـای کارائی و اثربخشی.

7-  رعایت الزامات قانونی ، ملی و بین المللی .

8-  تقویت و گسترش کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی  در اقطاب صنعتی کشور به منظور  تمرکززدایی و تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز.

9- توسعه و گسترش خصوصی ­سازی در راستای کاهش تصدیگری دولت و تبدیل دولت عامل به دولت سیاستگذار، برنامه­ریز و ناظر با رویکرد تغییر از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی.

10-  برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان، مجامع علمی، دانشگاه ها و مجامع معتبر مطالعاتی داخل و خارج و حداکثر استفاده از قابلیت ­ها و دستاوردهای آنها با برگزاری نشست­ ها، همایش ­ها و جشنواره ­ها.

11-  تلاش در جهت گردش کار روان و ساده طرح ­ها و پروژه­ های پژوهشی، اجتناب از تکرار پژوهش ­ها و رعایت حقوق مالکیت فکری پژوهشگران.

12-   رعایت حقوق کلیه ذینفعان به وی‍‍ژه کارکنان ، ارباب رجوع و بهبود تعامل با آنها.

13-   استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات در راستای تحقق دولت الکترونیک.

14-  ایجاد انگیزه لازم برای کاربست مدل ­های علمی معتبر و پرهیز از اقدامات سلیقه­ ای و سطحی ­نگری در عرصه ایمنی و بهداشت کار.

15-   ایجاد ساز و کارهای لازم جهت بهره ­مندی مستمر و نظام ­مند از خرد جمعی در عرصه ابتکارات و نوآوری­ها.

16-  بهره­ بردن از نظام مدیریت دانش به عنوان یک سازمان دانایی محور در جهت تحقق هدف جهد علمی و آرمان دست­یابی به رتبه اول علمی در منطقه.

17-   تلاش برای ایجاد سازمانی نو آور، خلاق و یاد گیرنده .

تعهد مدیریت:

       جهت استقرار  بهتر و اثربخش اصول فوق در مرکز ، استاندارد  ISO 9001:2008 به عنوان قدم اول در سیستماتیک نمودن و ایجاد رویکرد فرآیندی، مد نظر معاونین، رؤسای ادارات، دانش­ پژوهان، کارشناسان و پرسنل مرکز قرار گرفته است .

 

خط­ مشی کیفیت،  به عنوان یک مدرک زنده و جاری در مرکز شناخته می ­شود و در جلسات بازنگری مدیریت مورد بازنگری قرار می­ گیرد تا از کفایت آن و انطباق  با سایر عناصر سیستم مدیریت کیفیت ، اطمینان حاصل شود .

                                                                                                

                                                                                            ریاست مرکز  تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و  بهداشت کار