ارتباط با مرکز

پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن تماس
 رئیس مرکز  امیر عباس پرکنی  66695980
معاون اجرائی علی قنادان  66697711 داخلی 233
 معاون تحقیقات و تعلیمات آرش گودرزی  66697711 داخلی 226
 رئیس گروه آموزش  محسن امامی 66697711 داخلی 291
 رئیس گروه تحقیقات بهداشت و حفاظت کار  لیدا نیکبختان  66697711 داخلی 245
 رئیس گروه نمایشگاه ها و اطلاع رسانی  غلامحسین حسینی  66697711 داخلی 240
 رئیس گروه آزمایشگاههای حفاظت وبهداشت کار  سودابه سلیمانی  66697711 داخلی 247
 رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی  المیرا تاروردیزاده 66697711 داخلی 249
 تحلیلگر سیستم مرکز  مظاهر مقصودلو 66697711 داخلی 254 

 

نشانی: تهران- بزرگراه آیت ­الله سعیدی- چهارراه یافت ­آباد- بلوار معلم- نرسیده به میدان معلم - جنب مرکز فنی و حرفه ای

تلفن تماس :      22 و 66697711- 66631047              

دورنگار     :      66631050

 کد پستی   :     1371616351  

 

 

کروکی مرکز