عنوان خبربرگزاري کارگاه آموزشی ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار ویژه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار در تاریخ 96/04/28 توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار.
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط مقصودلو
دوشنبه 26 تير 1396 - 05:19:58کارگاه آموزشي ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار  ويژه پذیرفته شدگان پنجمین دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار به مدت یک روز در تاریخ 96/04/28 در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد.

این برنامه با هدف آشنایی مشاوران با نحوه فعالیت و ارایه خدمات به متقاضیان صنایع سطح کشور برنامه ریزی شده است در این کارگاه از اساتید محترم دانشگاهی و متخصصین امر ایمنی کار در جهت بسط و گسترش فعالیت مشاوران و هدایت درست و منطقی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار بهره خواهیم برد.
این خبر از طرف مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار
( http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php?extend.9695 )