عنوان خبربرگزاری نخستین جلسه کمیته انضباطی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط مقصودلو
شنبه 24 تير 1396 - 12:31:31


برگزاری نخستین جلسه کمیته انضباطی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار نخستین جلسه کمیته انضباطی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی با هدف رسیدگی به شکایات و تخلفات اشخاص حقیقی دارای پروانه صلاحیت و با حضور اعضای کمیته مذکور، وفق ماده 11 آیین نامه مربوطه، صبح روز شنبه مورخ 96/04/26 در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل شد.

در این جلسه به تخلفات و شکایات واصله در خصوص تعدادی از مشاوران حقیقی، رسیدگی و پس از احراز تخلفات موضوعه، وفق ماده 14 از فصل چهارم آیین نامه مربوطه، حکم تعلیق پروانه فعالیت دارندگان پروانه صلاحیت، بسته به نوع تخلف از شش ماه تا یکسال صادر گردید. عمده موارد تخلف عبارت بودند از:

-  عدم رعایت ابلاغیه ها و تذکرات قانونی مراجع ذیصلاح، صدور گواهینامه یا گزارش خلاف قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای عالی حفاظت فنی و همچنین دستورالعمل های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار.

-  ارائه خدمات با پروانه صلاحیت فاقد اعتبار.

-  ارائه خدمات موضوع پروانه بدون حضور دارنده پروانه صلاحیت.

-  سهل انگاری در حفظ پروانه صلاحیت و ایجاد زمینه سوء استفاده برای اشخاص فاقد صلاحیت.

بدیهی است در طول زمان تعلیق مجوز مربوطه، فعالیت افراد مذکور ممنوع و در صورت تکرار موارد مشابه اقدامات جدی­ تری از سوی کمیته انضباطی اعمال خواهد گردید.

این خبر از طرف مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار
( http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php?extend.9692 )