به پورتال مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار خوش آمدید. **** سال اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال****
وسايل حفاظت فردي مورد تاييد مرکز

گالری تصاویر
افتتاح گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان گلستان
دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات
كارگاه هاي برتر ايمن سال 1394
انعقاد تفاهم نامه في مابين مركز و جهاد دانشگاهي كشور
بازديد مدير كل مركز ملي بهداشت و سلامت وزارت كار كشور عراق
توليدات فرهنگي آموزشي مركز

ايمني و بهداشت كار
سخن روز

پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به مناسبت روز ایمنی و بهداشت کار

«باسمه تعالي»

[«مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْس اَوْفساد في­ الارض فَكَانَما قَتَل­ الناس جَميعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَانما اَحْیا الناس جَمیعاً»

هر کس نفسي را بدون حق قصاص و يا بي آنكه فساد و فتنه ­اي در روي زمين كند به قتل رساند مثل آن باشد كه همه مردم را كشته و هر كس نفسي را حيات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست كه همه مردم را حيات بخشيده.]

«سوره مائده آيه 32»

نيروي انسانی مولد كشور به عنوان مهمترین سرمایه ملی و از بنیان‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب می­ گردد و بی تردید شكوفایی اقتصادی و صنعتی بدون داشتن نيروي كار سالم امكان پذير نخواهد بود.

 

ادامه مطالب....

بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران کل آن حوزه معاونت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

بررسی مشکلات معادن زغالسنگ کشور با حضور معاون وزیر و مدیران حوزه معاونت روابط کار و اعضای انجمن های صنفی معادن زغالسنگ

 


 

اسامي شركت كنندگان در دوره آموزشي ايمني پيمانكاران ( كارگري و كارفرمايي ) سال 1394

1-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/6/10  لغايت 94/6/12

2- ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه کارگران استان تهران مورخ 94/6/7 لغايت 94/6/8

3-ايمني وبهداشت كاردرعمليات پيمانكاري ويژه صاحبان كاروكارفرمايان استان اصفهان مورخ 94/5/7

4-ايمني وبهداشت كاردرعمليات پيمانكاري ويژه صاحبان كاروكارفرمايان استان اصفهان مورخ 94/5/21

5-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه صاحبان كار و كارفرمايان استان قزوين مورخ 94/05/10

6-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/06/24 لغايت 94/06/26

7-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/06/24 لغايت 94/06/25

8-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه صاحبان كار و كارفرمايان استان تهران مورخ 94/06/09 لغايت 94/06/10

9-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/06/21  لغايت 94/06/22

10-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/07/05  لغايت 94/07/06

11-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/07/07  لغايت 94/07/09

12-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/07/14  لغايت 94/07/16

13-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 94/06/02   لغايت 94/06/03

14-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 94/04/11 لغايت 94/04/11

15-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 94/07/22 لغايت 94/07/22

16-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گيلان مورخ 94/06/02 لغايت 94/06/03

17-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان گيلان مورخ 94/06/02 لغايت 94/06/03

18-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 94/03/025 لغايت 94/03/026

19-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 94/05/27 لغايت 94/05/28

20-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ  94/05/22 لغايت 94/05/23

21-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/08/04 لغايت 94/08/06

22-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/05/28

23-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/05/27

24-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان گلستان مورخ 94/07/27

25-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 94/05/22 لغايت 94/05/28

26-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ 94/08/04 لغايت 94/08/06

27-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ 94/08/12 لغايت 94/08/13

28-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/08/25 لغايت 94/08/27

29-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان قزوين مورخ 94/07/21 لغايت 94/07/22

30-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/09/02 لغايت 94/09/04

31-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 94/09/01 لغايت 94/09/03

32-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/09/08 لغايت 94/09/09

33-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/09/08 لغايت 94/09/09

34-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/09/14 لغايت 94/09/15

35-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/09/16 لغايت 94/09/17

36-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 94/09/02 لغايت 94/09/03

37-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان يزد مورخ 94/06/01

38-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/09/16 لغايت 94/09/18

39-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ 94/09/22 لغايت 94/09/25

40-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/09/28 لغايت 94/09/29

41-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان يزد مورخ 94/09/24 لغايت 94/09/28

42-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/03

43-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/09/28 لغايت 94/09/29

44-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/01 لغايت 94/10/02

45-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/01 لغايت 94/10/02

46-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان اردبيل مورخ 94/09/12 لغايت 94/09/14

47-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/10/01 لغايت 94/10/03

48-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/09/01 لغايت 94/09/03

49-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/09/07 لغايت 94/09/09

50-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 94/10/05 لغايت 94/10/07

51-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/20 لغايت 94/10/21

52-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/20 لغايت 94/10/21

53-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/14  لغايت 94/10/19

54-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/13  لغايت 94/10/14

55-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/10/20 لغايت 94/10/22

56-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 94/09/12  لغايت 94/09/14

57-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/10/27 لغايت 94/10/29

58-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان سمنان مورخ 94/09/23 لغايت 94/09/25

59-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان قزوين مورخ 94/10/05 لغايت 94/10/06

60-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 94/10/09  لغايت 94/10/11

61-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 94/10/01  لغايت 94/10/14

62-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/20 لغايت 94/10/21

63-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/17

64-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/24

65-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ 94/10/26 لغايت 94/10/29

66-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/10/13 لغايت 94/10/15

67-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/09/01 لغايت 94/09/03

68-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/24

69-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان ايلام مورخ 94/10/03 لغايت 94/10/06

70-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/10/22 لغايت 94/10/23

71-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/11/11 لغايت 94/11/13

72-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/15

73-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/12  لغايت 94/11/13

74-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/10 لغايت 94/11/11

75-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/11

76-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/04 لغايت 94/11/05

77-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/04 لغايت 94/11/05

78-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/04 لغايت 94/11/05

79-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/07

80-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/08

81-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/06

82-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/05

83-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/04

84-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/10

85-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  94/10/22 لغايت 94/10/23

86-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/04 لغايت 94/11/05

87-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/03 لغايت 94/11/04

88-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/04 لغايت 94/11/05

89-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/12 لغايت 94/11/13

90-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 94/11/05

91-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 94/11/14 لغايت 94/11/16

92-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/11 لغايت 94/11/13

93-ايمني و بهداشت كار ويژه مسئولين ايمني استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/03 لغايت 94/11/07

94-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/15

95-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي مسئولين ايمني كارگاه ها ويژه استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/08 لغايت 94/11/09

96-ايمني و بهداشت در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 94/10/29 مورخ 94/10/30

97-ايمني و بهداشت در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 94/11/01 لغايت 94/11/02

98-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/11/06 لغايت 94/11/08

99-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/10/05 لغايت 94/10/07

100-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/10/01 لغايت 94/10/03

101-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/17 لغايت 94/11/18

102-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/29

103-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/24 لغايت 94/11/25

104-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/17 لغايت 94/11/18

105-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/03/10

106-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/18 لغايت 94/11/20

107-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 94/11/28 لغايت 94/11/30

108-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان يزد مورخ 94/11/26 لغايت 94/11/28

109-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/12/03 لغايت 94/12/04

110-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 94/11/10 لغايت 94/11/14

111-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ 94/11/25 لغايت 94/11/28

112-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/11/06 لغايت 94/11/08

113-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/10/01 لغايت 94/10/03

114-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گلستان مورخ 94/10/05 لغايت 94/10/07

115-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/12/03 لغايت 94/12/05

116-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 94/11/27 لغايت 94/11/29

117-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/12/12 لغايت 94/12/14

118-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 94/12/03 لغايت 94/12/06

119-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 94/12/12 لغايت 94/12/14

120-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ  94/12/09 لغايت 94/12/12

121-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه  كارفرمايان استان مركزي مورخ 94/12/11 لغايت 94/12/13

122-ايمني و بهداشت كار مسئولين ايمني ويژه  استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/10 لغايت 94/11/14

123-دوره شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/15 لغايت 94/11/16

124-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان  فارس مورخ  94/12/16  لغايت 94/12/18

125-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه  كارفرمايان استان يزد مورخ 94/12/08 لغايت 94/12/10

126-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  94/12/19 لغايت 94/12/22

127-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه مسئولين ايمني استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/24 لغايت 94/11/28

128-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران  مورخ  94/12/24  لغايت 94/12/25

129-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه مسئولين ايمني استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/14 لغايت 94/11/19


130-دوره شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/21  لغايت 94/11/24

131-دوره شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه استان كردستان مورخ 94/11/19   لغايت 94/12/01

132-دوره شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه استان كردستان مورخ 94/11/10   لغايت 94/11/11

133-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه مسئولين ايمني استان كردستان مورخ 94/10/19 لغايت 94/11/08

134-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/1/23 لغايت 95/1/24

135-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/1/21 لغايت 95/1/22

136-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/11 لغايت 94/11/13

137-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 94/11/28 لغايت 94/11/30

138-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 94/12/5 لغايت 94/12/7

139-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/11 لغايت 94/11/13

140-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/17 لغايت 94/11/19

141-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/12/08 لغايت 94/12/10

142-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/12/11 لغايت 94/12/13

143-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 94/12/3 لغايت 94/12/5

144-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كردستان مورخ 94/10/16 لغايت 94/10/24

145-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان سيستان و بلوچستان مورخ 94/11/11 لغايت 94/11/13

146-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 94/11/03 لغايت 94/11/04

147-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 94/12/19 لغايت 94/12/21

148-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 94/12/12 لغايت 94/12/14

149-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني استان خراسان جنوبي مورخ 94/11/29 لغايت 94/11/30

150-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني استان كردستان مورخ 94/12/02 لغايت 94/12/03

151-ايمني و بهداشت كار ويژه مسئولين ايمني استان كردستان مورخ 94/10/26 لغايت 94/11/15

152-ايمني و بهداشت كار ويژه مسئولين ايمني استان كردستان مورخ 94/10/10 لغايت 94/12/02


153-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان يزد مورخ 94/12/28

154-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 94/12/15 لغايت 94/12/19


155-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 94/11/14 لغايت 94/11/19

156-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/27 لغايت 94/11/28

157-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 94/11/20 لغايت 94/11/21

158-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كردستان مورخ 94/12/10  لغايت 94/12/15

159-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كردستان مورخ 94/11/17  لغايت 94/11/28

160-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني استان كردستان مورخ 94/11/24  لغايت 94/12/06

161-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان گيلان مورخ 94/11/15  لغايت 94/11/17پیوندهای مرتبط


پايگاه هاي اطلاعاتي مفید
عناوين كتب به چاپ رسيده مركز

سخن رئيس مركز

تازه هاي ايمني

قوانين

پوستر هاي آموزشي مركز


اخبار منطقه
بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی از پروژه احداث گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در عسلویه [ديگر...]
(سه شنبه 27 تير 1396 - 07:25:02)
توسط: مقصودلو

برگزاري کارگاه آموزشی ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار ویژه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار در تاریخ 96/04/28 توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار. [ديگر...]
(دوشنبه 26 تير 1396 - 05:19:58)
توسط: مقصودلو

کمک سازمان بین ­المللی کار(ILO) به اوکراین به منظور ارتقای ایمنی و بهداشت کار در معادن آن کشور [ديگر...]
(يكشنبه 25 تير 1396 - 17:16:06)
توسط: مقصودلو

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: معدن یورت شکل دیگری از رابطه دولت – ملت را به تصویر کشید/ جامعه‌ای که به کارگر عزت دهد، رنگ خوشبختی را می‌بینید [ديگر...]
(يكشنبه 25 تير 1396 - 03:45:10)
توسط: مقصودلو

برگزاری نخستین جلسه کمیته انضباطی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی [ديگر...]
(شنبه 24 تير 1396 - 12:31:31)
توسط: مقصودلو

با حضور مهندس مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراسم تقدیر از یاری‌دهندگان حادثه معدن زمستان یورت برگزار شد [ديگر...]
(پنجشنبه 22 تير 1396 - 15:35:02)
توسط: مقصودلو

بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران کل آن حوزه معاونت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار [ديگر...]
(چهارشنبه 21 تير 1396 - 04:45:09)
توسط: مقصودلو

بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران کل آن حوزه معاونت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار [ديگر...]
(سه شنبه 20 تير 1396 - 16:56:24)
توسط: مقصودلو

مسابقه ایمنی و حفاظت فنی


اوقات شرعی
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 140
تعداد نفرات بازدید کننده: 4

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 41329
تعداد نفرات بازدید کننده: 529

کل سایت
کل بازدید ها: 2754286
تعداد نفرات بازدید کننده: 537173
نظر سنجی


نظر شما درباره محتوای علمی و آموزشی این تارنما چیست؟عالی

خوب

متوسط

ضعیفارسال شده توسط مقصودلو
نظر: 16757
نظرسنجی قبلی


   
Copyright © 2009 Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare
بازنشر مطالب مندرج در این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز است.