به پورتال مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار خوش آمدید. **** سال اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال****
وسايل حفاظت فردي مورد تاييد مرکز

گالری تصاویر
افتتاح گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان گلستان
دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات
كارگاه هاي برتر ايمن سال 1394
انعقاد تفاهم نامه في مابين مركز و جهاد دانشگاهي كشور
بازديد مدير كل مركز ملي بهداشت و سلامت وزارت كار كشور عراق
توليدات فرهنگي آموزشي مركز

ايمني و بهداشت كار
سخن روز

پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به مناسبت روز ایمنی و بهداشت کار

«باسمه تعالي»

[«مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْس اَوْفساد في­ الارض فَكَانَما قَتَل­ الناس جَميعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَانما اَحْیا الناس جَمیعاً»

هر کس نفسي را بدون حق قصاص و يا بي آنكه فساد و فتنه ­اي در روي زمين كند به قتل رساند مثل آن باشد كه همه مردم را كشته و هر كس نفسي را حيات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست كه همه مردم را حيات بخشيده.]

«سوره مائده آيه 32»

نيروي انسانی مولد كشور به عنوان مهمترین سرمایه ملی و از بنیان‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب می­ گردد و بی تردید شكوفایی اقتصادی و صنعتی بدون داشتن نيروي كار سالم امكان پذير نخواهد بود.

 

ادامه مطالب....

بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران کل آن حوزه معاونت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

بررسی مشکلات معادن زغالسنگ کشور با حضور معاون وزیر و مدیران حوزه معاونت روابط کار و اعضای انجمن های صنفی معادن زغالسنگ

 


 

اسامي شركت كنندگان در دوره آموزشي ويژه مسئولين ايمني سال 1395
1-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان يزد مورخ  95/02/21 لغايت 95/02/23

2-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان يزد مورخ  95/03/01 لغايت 95/03/10

3-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان يزد مورخ  95/02/18 لغايت 95/02/22

4-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان زنجان مورخ 95/03/08 لغايت95/03/11

5-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان زنجان مورخ 95/03/27 لغايت95/03/31

6-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان زنجان مورخ 95/03/16 لغايت95/03/19

7-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك
ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان زنجان مورخ 95/03/22 لغايت95/03/25

8-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان تهران مورخ 95/03/29 لغايت95/04/02


9-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان سيستان بلوچستان مورخ 95/03/29 لغايت95/04/02


10-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/04/01
لغايت 95/04/06

11-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/03/04 لغايت 95/03/05


12-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/04/08 لغايت 95/04/09


13-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/02/25 لغايت 95/02/29


14-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان كرمانشاه مورخ 95/04/21 لغايت 95/04/26

15-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان كرمانشاه مورخ 95/02/25 لغايت 95/02/26

16-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان يزد مورخ 95/03/16 لغايت 95/03/18

17-آموزش عمومي ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان مركزي مورخ 95/05/16 لغايت 95/05/24

18-آموزش عمومي ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان مركزي مورخ 95/04/26 لغايت 95/04/30

19-آموزش عمومي ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان يزد مورخ 95/04/26 لغايت 95/05/03

20-آموزش عمومي ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان آذربايجان غربي مورخ 95/03/08 لغايت 95/03/12

21-آموزش عمومي ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان آذربايجان غربي مورخ 95/03/22 لغايت 95/03/26

22-آموزش عمومي ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان البرز مورخ 95/05/30 لغايت 95/06/03

23-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان كرمانشاه مورخ 95/05/13 لغايت 95/05/14

24-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان يزد مورخ 95/06/06 لغايت 95/06/09


25-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان البرز مورخ 95/07/16 لغايت 95/07/17

26-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان مركزي شهرستان ساوه مورخ 95/05/16 لغايت 95/06/10


27-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان خراسان جنوبي مورخ 95/06/04 لغايت 95/06/06


28-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان خراسان جنوبي مورخ 95/05/28 لغايت 95/05/29

29-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان خراسان جنوبي مورخ 95/05/30 لغايت 95/06/03

30-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان خراسان جنوبي مورخ 95/05/23 لغايت 95/05/27

31-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان مركزي مورخ 95/06/13 لغايت 95/06/17

32-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان مركزي مورخ 95/06/01 لغايت95/06/02


33-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان يزد مورخ 95/07/05 لغايت 95/07/11

34-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان يزد مورخ 95/08/03 لغايت95/08/05

35-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان مركزي مورخ 95/08/14 لغايت 95/08/21

36-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان يزد مورخ 95/08/22 لغايت 95/08/29

37-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان زنجان مورخ 95/08/15 لغايت 95/08/25

38-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان زنجان مورخ 95/09/03 لغايت95/09/04


39-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان فارس مورخ 95/08/17 لغايت95/08/19

40-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان تهران مورخ 95/09/24 لغايت95/09/25


41-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان كرمانشاه مورخ 95/07/14 لغايت95/07/15


42-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان يزد مورخ 95/08/26 لغايت95/09/25

43-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان زنجان مورخ 95/08/22 لغايت95/08/24

44-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان زنجان مورخ 95/08/22 لغايت95/08/24


45-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني سنديكاي شركت هاي ساختماني مورخ 95/08/27 لغايت 95/09/18

46-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/09/02 لغايت95/09/03

47-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/09/02 لغايت95/09/03

48-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/05/26 لغايت 95/05/27

49-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان لرستان مورخ 95/07/10 لغايت 95/07/12

50-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان زنجان مورخ 95/08/08 لغايت 95/08/18

51-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان خراسان جنوبي مورخ 95/08/27 لغايت95/08/29


52-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان كرمانشاه مورخ 95/07/17 لغايت95/07/18


53-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان لرستان مورخ 95/07/10 لغايت 95/07/12

54-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان مركزي مورخ 95/07/17 لغايت95/07/18

55-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان مركزي مورخ 95/07/09 لغايت 95/07/16

56-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان كرمانشاه مورخ 95/08/24 لغايت 95/08/29

57-شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويژه مسئولين ايمني در كارگاه هاي استان مركزي مورخ 95/07/24 لغايت95/07/25


58-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني كارگاه ها استان خراسان جنوبي مورخ 95/09/01 لغايت 95/09/06

پیوندهای مرتبط


پايگاه هاي اطلاعاتي مفید
عناوين كتب به چاپ رسيده مركز

سخن رئيس مركز

تازه هاي ايمني

قوانين

پوستر هاي آموزشي مركز


اخبار منطقه
بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی از پروژه احداث گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در عسلویه [ديگر...]
(سه شنبه 27 تير 1396 - 07:25:02)
توسط: مقصودلو

برگزاري کارگاه آموزشی ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار ویژه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار در تاریخ 96/04/28 توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار. [ديگر...]
(دوشنبه 26 تير 1396 - 05:19:58)
توسط: مقصودلو

کمک سازمان بین ­المللی کار(ILO) به اوکراین به منظور ارتقای ایمنی و بهداشت کار در معادن آن کشور [ديگر...]
(يكشنبه 25 تير 1396 - 17:16:06)
توسط: مقصودلو

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: معدن یورت شکل دیگری از رابطه دولت – ملت را به تصویر کشید/ جامعه‌ای که به کارگر عزت دهد، رنگ خوشبختی را می‌بینید [ديگر...]
(يكشنبه 25 تير 1396 - 03:45:10)
توسط: مقصودلو

برگزاری نخستین جلسه کمیته انضباطی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی [ديگر...]
(شنبه 24 تير 1396 - 12:31:31)
توسط: مقصودلو

با حضور مهندس مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراسم تقدیر از یاری‌دهندگان حادثه معدن زمستان یورت برگزار شد [ديگر...]
(پنجشنبه 22 تير 1396 - 15:35:02)
توسط: مقصودلو

بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران کل آن حوزه معاونت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار [ديگر...]
(چهارشنبه 21 تير 1396 - 04:45:09)
توسط: مقصودلو

بازدید مهندس بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران کل آن حوزه معاونت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار [ديگر...]
(سه شنبه 20 تير 1396 - 16:56:24)
توسط: مقصودلو

مسابقه ایمنی و حفاظت فنی


اوقات شرعی
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 144
تعداد نفرات بازدید کننده: 4

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 41333
تعداد نفرات بازدید کننده: 529

کل سایت
کل بازدید ها: 2754305
تعداد نفرات بازدید کننده: 537173
نظر سنجی


نظر شما درباره محتوای علمی و آموزشی این تارنما چیست؟عالی

خوب

متوسط

ضعیفارسال شده توسط مقصودلو
نظر: 16757
نظرسنجی قبلی


   
Copyright © 2009 Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare
بازنشر مطالب مندرج در این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز است.