به پورتال مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار خوش آمدید. **** سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل****

وسا يل حفاظت فردي مورد تاييد

گالری تصاویر
افتتاح گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان گلستان
دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات
كارگاه هاي برتر ايمن سال 1394
انعقاد تفاهم نامه في مابين مركز و جهاد دانشگاهي كشور
بازديد مدير كل مركز ملي بهداشت و سلامت وزارت كار كشور عراق
توليدات فرهنگي آموزشي مركز

ايمني و بهداشت كار
سخن روز

فصل الخطاب رئیس جمهور در مورد عدم ادغام بیمه ها در وزارت بهداشت

علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

با ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور محترم بر جدایی حوزه‌های سلامت از بیمه‌های اجتماعی تصریح و تاکید شده است. در این سند که به تقسیم‌بندی حقوق شهروندان می‌پردازد بند الف به موضوع سلامت و بند «ض» به موضوع رفاه و تامین اجتماعی پرداخته و این سند با توجه به ارجاعات با ابتناء به قانون اساسی تهیه شده است.

ادامه مطالب ......

با حضور مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیانیه همایش بررسی و تحلیل اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور منتشر شد.

 

استقرار مجدد سیستم استاندارد مدیریت کیفیت (2008-9001 ISO) و تثبیت و نگهداری استاندارد مدیریت مؤثر فرآیند آموزش ( 10015 ISO ) در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

بخشنامه ارتقاء بازرسی و ایمنی کار ابلاغ شد.

 

اسامي شركت كنندگان در دوره آموزشي ايمني پيمانكاران ( كارگري و كارفرمايي ) سال 1395

1-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/01/24 لغايت 95/01/25

2-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/02/04 لغايت 95/02/05

3-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/01/30 لغايت 95/01/31

4-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 95/01/29 لغايت 95/01/31
5-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 95/02/01 لغايت 95/02/03

6-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/02/04 لغايت 95/02/05

7-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/01/30 لغايت 95/01/31

8-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/01/28 لغايت 95/01/29

9-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/01/28 لغايت 95/01/29

10-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/01/30 لغايت 95/01/31

11-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/01/30 لغايت 95/01/31

12-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/02/13 لغايت 95/02/18

13-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان آذربايجان غربي مورخ 95/02/07 لغايت 95/02/09
14-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/01/29 لغايت 95/02/01

15-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/02/06 لغايت 95/02/09

16-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/02/12 لغايت 95/02/15

17-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/02/12 لغايت 95/02/14

18-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 95/01/30 لغايت 95/02/05

19-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/06 لغايت 95/02/07

20-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/01/23 لغايت 95/01/24

21-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/0121 لغايت 95/01/22

22-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/06 لغايت 95/02/07

23-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/06 لغايت 95/02/07

24-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/11 لغايت 95/02/12

25-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/04 لغايت 95/02/05

26-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/14 لغايت 95/02/15

27-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/18 لغايت 95/02/19

28-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/01/28 لغايت 95/01/29

29-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/13 لغايت 95/02/14

30-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ  95/02/25 لغايت 95/02/28

31-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان يزد مورخ  95/02/18 لغايت 95/02/20

32-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ  95/02/06 لغايت 95/02/07

33-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ  95/01/25 لغايت 95/01/27

34-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان بوشهر مورخ  95/01/24 لغايت 95/01/26

35-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان بوشهر مورخ  95/02/13 لغايت 95/02/15

36-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان بوشهر مورخ  95/01/30 لغايت 95/02/01

37-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ  95/02/22 لغايت 95/02/24

38-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ  95/03/05 لغايت 95/03/07

39-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 95/03/09 لغايت 95/03/11

40-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/03/08 لغايت 95/03/10

41-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان  شركت تعاوني دانش بنيان مورخ 95/03/08 لغايت 95/03/10

42-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/03/19 لغايت 95/03/22

43-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/02/26 لغايت 95/02/29

44-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/03 لغايت 95/03/04

45-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/02/30 لغايت 95/02/30

46-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/02/30 لغايت 95/02/30

47-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/02/20 لغايت 95/02/20

48-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/03/10 لغايت 95/03/12

49-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/03/05 لغايت 95/03/06

50-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/03/22 لغايت 95/03/25

51-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان بوشهر مورخ 95/03/04 لغايت 95/03/06

52-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/01/26


53-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/03/03 لغايت 95/03/06

54-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/02/12

55-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/13

56-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/10 لغايت 95/03/11

57-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/09 لغايت 95/03/10


58-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/06

59-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/10 لغايت 95/03/11

60-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان بوشهر مورخ 95/03/11 لغايت 95/03/13

61-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/03/09 لغايت 95/03/12

62-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/03/03 لغايت 95/03/06

63-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 95/03/26 لغايت 95/03/28

64-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/03/25 لغايت 95/03/26

65-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/03/24

66-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/03/23

67-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/03/22

68-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/23

69-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/30

70-آموزش عمومي ايمني ويژه مسئولين ايمني استان تهران مورخ 95/03/16 لغايت 95/03/19

71-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/04/05 لغايت 95/04/09

72-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/24 لغايت 95/04/25

73-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/22 لغايت 95/03/23

74-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ 95/03/22 لغايت 95/03/23


75-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/30 لغايت 95/03/31

76-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/03


77-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/26 لغايت 95/03/29

78-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/24 لغايت 95/03/25

79-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/31 لغايت 95/04/01


80-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/22 لغايت 95/03/23

81-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/22 لغايت 95/03/23

82-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/04/01 لغايت 95/04/02

83-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/04/05 لغايت 95/04/06

84-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/04/08 لغايت 95/04/09

85-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/04/12 لغايت 95/04/13

86-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/03/26 لغايت 95/03/27

87-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/03/29 لغايت 95/03/30

88-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/05 لغايت 95/04/06

89-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/04/05 لغايت 95/04/06

90-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/04/08 لغايت 95/04/09

91-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان زنجان مورخ 95/04/13 لغايت 95/04/21

92-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/03/30 لغايت 95/04/02

93-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/04/12 لغايت 95/04/15

94-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 95/04/22 لغايت 95/04/24

95-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 95/04/19 لغايت 95/04/21

96-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/04/08 لغايت 95/04/10

97-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/04/12 لغايت 95/04/14

98-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/04/19 لغايت 95/04/21

99-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان سيستان و بلوچستان مورخ 95/04/12

100-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت سرو نيرو توس مورخ 95/02/28

101-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت پويش توان توزيع مورخ 95/03/04

102-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت پويش توان توزيع مورخ 95/03/03

103-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان شمالي مورخ 95/04/19 لغايت 95/04/22

104-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان آذربايجان غربي مورخ 95/03/16 لغايت 95/03/18


105-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/05/12 لغايت 95/05/14

106-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان آذربايجان غربي مورخ 95/04/22 لغايت 95/04/24

107-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان كانون انجمن صنفي استان فارس مورخ 95/04/20 لغايت 95/04/23

108-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/10

109-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/05 لغايت 95/04/06


110-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/08 لغايت 95/04/09

111-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/18 لغايت 95/03/19

112-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان تهران مورخ 95/03/23 لغايت 95/03/26

113-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/10

114-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/24 لغايت 95/03/25

115-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/12 لغايت 95/04/13

116-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/02 لغايت 95/04/05

117-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/12 لغايت 95/04/13

118-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/04/08 لغايت 95/04/09

119-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان تهران مورخ 95/03/26 لغايت 95/03/29

120-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان بوشهر مورخ 95/04/19 لغايت 95/04/21

121-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان بوشهر مورخ 95/04/22 لغايت 95/04/24

122-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/05/10 لغايت 95/05/13

123-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 95/05/05 لغايت 95/05/07

124-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/05/19 لغايت 95/05/20

125-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 95/03/12 لغايت 95/03/14

126-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 95/04/02 لغايت 95/04/04

127-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 95/04/30 لغايت 95/05/01

128-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان شمالي مورخ 95/04/12 لغايت 95/04/15

129-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان شرکت تعاونی دانش بنیان بسپار آمایش پارسیان مورخ 95/05/05 لغايت 95/05/07

130-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان شمالي مورخ 95/04/30 لغايت 95/05/01

131-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان ايلام مورخ 95/04/12 لغايت 95/04/15

132-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/05/12 لغايت 95/05/14

133-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شرکت تعاونی دانش بنیان بسپار آمایش پارسیان مورخ 95/05/26 لغايت 95/05/27

134-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/05/19 لغايت 95/05/20

135-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/05/10 لغايت 95/05/13

136-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/05/12 لغايت 95/05/12

137-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/06/03 لغايت 95/06/04

138-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان البرز مورخ 95/05/27 لغايت 95/05/28

139-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان قزوين مورخ 95/05/07

140-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان قزوين مورخ 95/05/04 لغايت 95/05/07

141-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 95/05/20 لغايت 95/05/22

142-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 95/06/10 لغايت 95/06/12

143-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/05/01 لغايت 95/05/13

144-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/06/01 لغايت 95/06/04


145-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/05/07 لغايت 95/05/10

146-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/05/03 لغايت 95/05/06

147-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان يزد مورخ 95/06/10 لغايت 95/06/13

148-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/01

149-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/02

150-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/03

151-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/04

152-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/04

153-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان فارس مورخ 95/06/14 لغايت 95/06/17

154-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/06

155-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/07

156-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/08

157-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/09

158-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/10

159-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان اردبيل مورخ 95/06/31 لغايت 95/07/02

160-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/06/30 

161-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/06/09 لغايت 95/06/10

162-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان البرز مورخ 95/06/23 لغايت 95/06/24

163-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 95/05/20 لغايت 95/05/22

164-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان كرمانشاه مورخ 95/06/10 لغايت 95/06/12

165-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/06/31 لغايت 95/07/03

166-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان مركزي مورخ 95/06/27 لغايت 95/06/29

167-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/11

168-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/12

169-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/13

170-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/14

171- يمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران استان زنجان مورخ 95/05/15

172-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/07/07  لغايت 95/07/08

173-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 95/07/13 لغايت 95/07/15

174-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان خراسان جنوبي مورخ 95/07/17 لغايت 95/07/19

175-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان استان يزد مورخ 95/07/06 لغايت 95/07/08

176-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/07/04

177-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/07/04

178-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/07/05

179-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/07/03

180-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/07/03

181-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارگران شركت تعاوني دانش بنيان بسپار آمايش پارسيان مورخ 95/07/05

182-ايمني و بهداشت كار در عمليات پيمانكاري ويژه كارفرمايان سنديكاي شركت هاي ساختماني

پیوندهای مرتبط


پايگاه هاي اطلاعاتي مفید
عناوين كتب به چاپ رسيده مركز

سخن رئيس مركز

تازه هاي ايمني

قوانين

پوستر هاي آموزشي مركز

پ

خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]
[ ]
[ ]

اوقات شرعی
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 110432
تعداد نفرات بازدید کننده: 21194

کل سایت
کل بازدید ها: 2284205
تعداد نفرات بازدید کننده: 532901

اخبار منطقه
دکتر ربیعی در محل بازدید از حادثه ساختمان پلاسکو عنوان نمود: ثبت‌نام بیمه بیکاری کارگران حادثه دیده از فردا/ برقراری سریع مستمری آتش نشانان شهید/ارائه وام ۱۰۰ میلیونی به تولیدی‌های «پلاسکو» [ديگر...]
(شنبه 2 بهمن 1395 - 08:57:25)
توسط: مقصودلو

آتش نشانی شغل نیست عشق است [ديگر...]
(شنبه 2 بهمن 1395 - 06:28:18)
توسط: مقصودلو

سمینار تخصصی برنامه ریزی راهبردی شهری بر اساس شاخص های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران [ديگر...]
(سه شنبه 28 دي 1395 - 06:20:51)
توسط: مقصودلو

سمینار تخصصی مدیریت پدافند زیستی [ديگر...]
(سه شنبه 28 دي 1395 - 06:09:26)
توسط: مقصودلو

بازدید دانش آموزان هنرستان صنایع شیمیایی دخترانه تهران از مرکزتحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار [ديگر...]
(يكشنبه 26 دي 1395 - 14:41:13)
توسط: مقصودلو

تاکید رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار بر لزوم نظارت بیشتر بر ارزیابی سالانه سیستم های اتصال به زمین در کارگاه های کشور [ديگر...]
(شنبه 25 دي 1395 - 07:01:33)
توسط: مقصودلو

قابل توجه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی با گرایش «طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق» [ديگر...]
(چهارشنبه 22 دي 1395 - 11:45:39)
توسط: مقصودلو

بازدید دکتر مظفری رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از گروه صنعتی ماموت [ديگر...]
(چهارشنبه 22 دي 1395 - 11:42:07)
توسط: مقصودلو

نظر سنجی


نظر شما درباره محتوای علمی این تارنما چیست؟عالی

خوب

متوسط

ضعیفارسال شده توسط مقصودلو
نظر: 13695
نظرسنجی قبلی

   
Copyright © 2009 Ministry of Labour and Social Affairs